A szellemi köztulajdon megteremtéséért


Közjó és szakralitás

A föld a világegyetem része. A föld maga is kényes egyensúlyokban lévő rendszerek rendszere.
Egyúttal otthona növényeknek, állatoknak embereknek.
A létező, tapasztalható dolgok rendje túlmutat a tapasztalhatón.
Az egyén szabadságának nem csak a másik ember szabadsága a korláta,
hanem tekintettel kell lenni a múlt öröksége, a jövő lehetőségén kívül a növények,
állatok életterének védelmére, és ezek összhangját mint teremtő harmónia
követelményét megfogalmazó szakralitás igényére is,
konkrétan pl. a 10 parancsolatban megnyilvánuló isteni törvényekre is.
A közjónak arányosnak kell lennie a lehetőségekkel. Ebből a közjóból mindenkinek részesülnie kell.

A szakrális szint a korona jelképében uralkodik a közjó előmozdítása érdekében.
A nemzeti egységet szolgálhatja a szent korona tan fenti, korszerű értelmezése.

A gazdasági rendszernek is az egyensúly fennmaradást, a közjót, a tágabb összefüggések
érvényesülésének segítését kell szolgálnia.

A gazdasági rendszer 2 fontos tényezőn alapul. Az egyik a föld, a másik a tudás, az ismeretek.
Minden dologban ez a 2 tényező található meg.

A föld mint korlátos alaptényező

A föld egy változatlan méretű, azonos mennyiségű négyzetkilométerből álló dolog.
Az értéke változik a tudás függvényében. Minél többet tudunk egy adott területről,
anyagról, stb. annál több lehetőséget látunk benne, annál értékesebb.
A földnek minden ember boldogulását kell biztosítania, hosszabb távon.
Az élet jogán minden embernek, állatnak, növénynek egyenlő joga van az életéhez
szükséges feltételekhez. A Föld, természeti kincsei, éghajlati adottságai
kiemelt státusú köztulajdonban kell hogy legyenek.
Aki magánhasználatra vesz a közösből, fizetni köteles. A kizárólagosságért fizetni kell.
A kiemelt státusú köztulajdon tulajdonosa szakrális szinten van.
Tulajdona elbitorolhatatlan, elidegeníthetetlen. Mindenki részére biztosítja
az egyenlő esélyű hozzáférést, rajta alapul a törvényes rend.

A köztulajdon hatékony működtetése Liska rendszerű licittel

A köztulajdon hatékony, eredményes, jó működtetését Liska Tibor
licitálásos vállalkozási működési rendszere biztosíthatja.
A tulajdonnal kapcsolatos jogok elválasztásra kerülnek:
Kezelő/működtető, fizikai haszonélvező, gazdasági haszonélvező részekre.
A működtetési jog a leghatékonyabb működtetőt illeti, aki fizet a többi tulajdonos felé,
tulajdoni részarányuk szerint. Nem választott, nem kinevezett és nem határozott idejű.
A működtetési jog addig illeti meg, amíg a leghatékonyabb működtetést garantálja,
biztosítja, bizonyítja.

A tudás speciális tényező

Korlátlanul növekszik. Egy része már kikerült az emberi agyakból, mások által megismerhető,
reprodukálható, tovább fejleszthető, több kevesebb korlátozással.
Más része még az emberi agyakban van, elosztva, ismeretlenül.
Az emberi agy az élő szervezet része. Az egészség és az oktatás nélkülözhetetlen ehhez a tényezőhöz.
Ezen stratégiai ágazatok maradékelvű fejlesztése végzetes hiba.
A szerzői és szellemi jogok jelenlegi rendszere több fontos kívánalomnak nem tesz eleget.
Nem ösztönzi a feltalálást, a szabadalmakat megszerző, nagy tőkeerejű
magán profitérdek nem biztosítja a találmányok kifejlesztőinek, közreműködőinek az igazságos,
arányos, ösztönző díjazását, gátolja a szabad felhasználást.
A tudáshoz való szabad hozzáférés az emberiség alapvető érdeke.
Az internet fejlődésével kérdőjelek álltak elő az emberiség könyvkincsének
internetes elérhetőségének, kereshetőségének kérdése, az ingyenes tartalomfejlesztés
eredményiből milliárd dolláros hasznokat magánosító nagyvállalalatok.
Szabadszoftver kontra profitorientált nagyvállalatok termékei.

köztulajdonos szervezet

Egy jól kitalált köztulajdonos szervezet felvásárolhatná a találmányokat,
szabadalmaztathatná mindenütt, a termékek árából egyrészt a szabadalom,
technológia létrehozásban közreműködőket, másrészt az oktatási, egészségi
rendszert finanszírozhatná.

A szabadalom, technológia létrehozói:

Kérdést, problémát felvető
Ötletek, javaslatok
Megoldások
Prototípus
gyártás
technológia
szabvány
termék
szolgáltatás

Valahol a szakirodalmi idézési lánc is ehhez hasonló, ennek a problémának megoldására jött létre

Oktatási rendszer, képző intézmények

kutatás
Akadémia
egyetem
gimnázium
szakközépikola
szakmunkásképző
általános iskola
óvoda
felnőttképzés
zeneiskola
sportképzés
művészeti képzés

Szellemi termékeket kezelő köztulajdonos szervezet

A szellemi termékeket kezelő köztulajdonosi szervezet is működhet Liska Tibor féle licitrendszerrel.

A szellemi termékek köztulajdonosi szervezetének tulajdonosai a létrehozókon kívül
az egyes oktatási intézmények képzéseit elvégzők a képző intézményeken keresztül.
Az intézményben végzettek érdekeltek az intézmény ázsiójának növelésében
A szervezet érdekvédelmi szerepet is elláthat.
A nála végzetteknek szakmai biztosítást, fedezetet ad
Az általa meghatározott alkalmassági és felvételi követelményeknek eleget tevőknek ösztöndíjat biztosít
A végzetteknek feladatot ad
A munkanélküli kollégákat segíti
Továbbképzést biztosít
Az elhunytak tulajdonrésze visszaszáll a szervezetre.

Szerepek a szervezetben

A szervezet tagjai különböző funkcióban lehetnek
Vállalkozó
Ösztöndíjas
akadémikus
kutató
professzor
Elosztás
szakértő
törvény előkészítő
miniszter
tervező
kivitelező
ellenőr
tanár
szakfelügyelő
segélyezett

Eu-s és egyéb közpénzek köztulajdont képezzenek

A Liska Tibor féle licittel működtethető közös tulajdonok körébe kerülhetnek
mindazok a tulajdonok, amelyek állami vagy EU-s pénzt, támogatást, hitelt kapnak.
Azok kaphatnak ilyen támogatást, akik vállalják a Liska szerű működést.
A tulajdonuk, működtetési lehetőségük megmarad, de a szokásos jelzálogbejegyzés
helyett tulajdonrésze lesz a pénzt adónak.
Ez a megoldás nagyban csökkenti a korrupciót.

Hasonlóan előnyös hatása lenne az állami vállalatok, MÁV, BKV, stb.
hasonló, Liska szerű működtetésének. Nincs szükség igazgatótanácsra,
felügyelő bizottságra, közbeszerzésekre. Az átlátható működés,
nyílt licit lehetősége olcsóbbá és korrupció mentesebbé tesz.

Köztulajdonos szervezetek a munkahelyekért

Van lehetőség olyan vállalkozás létrehozására is, amely a korábbi állami
vállalatokhoz hasonló kiterjedtségű holdingban működő Liska szerűen működő
vállalatrendszer lenne. Az egyes tevékenységekre szakosodott kft-k
franchise működési rendszerben.
A verseny miatt jó, ha több ilyen vállalat van. Amelyik cég piaci részesedése
meghaladja az 50%-ot, szétbontásra kerül.

Ha az elosztási rendszer úgy működik, hogy fix % befizetést központosít,
majd minden tag részére egyenlően kifizeti a központosított összeg arányos részét,
és az egyes ilyen közösségekbe szabadon, egyenlő esélyekkel be lehet lépni,
megközelíti az igazságos társadalom elméleti modelljét.