Keresztényszociális alapvetés

Politika
Felelősséggel,
Tisztességgel.
A szeretet erejével
Együtt, egymásért
A tiszta bal,
Amit 56 is akart
 
Felelősség magamért
Szavaimért, tetteimért
Családomért, Nemzetemért
A teremtett világért,
Az elesettekért, fogyatékosokért

SZOLIDARITÁS


Tisztesség, Tisztaság

Tiszta szó
Tiszta környezet
Tiszta víz, tiszta szív

Tisztulás


Európaiként Magyar
Magyarként Európai

SZOLIDARITÁS

A szív a bal oldalon van. És piros, ami a dolgozók szolidaritásának a színe.

A zöld ívek lóherére emlékeztetnek, ami a környezettudatosságra utal.

Egymásba kapcsolódó láncszemek is lehetnek, amik az összetartozást, a 8-asok a végtelent fejezik ki, az összekapcsolódó közösségeket, a szívből ki és visszaágazó vérköröket, az életet.

A fehér kereszt a tisztaságot, a központi helyet, az önző én helyett a cselekvő krisztusi szeretetet jelképezi.

A piros-fehér-zöld színek a hazaszeretetre, a nemzetre mint közösségre utalnak.

Az Erópai párt neve:

SOLIDARIT+


a plusz jel a végén kereszt, ami a kereszténység jele,
és egyúttal a különböző nyelveken a szolidaritás névhez kiegészítő karakterek joker jele.
Magyar neve:

Szolidaritás


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Alapvető irányultsága keresztény szociális
Jelképe: piros szívben fehér kereszt,
amelynek szomszédos végeit a kereszttel megegyező vastagságú zöld ívek kötik össze,
mint egy lóhere, úgy néz ki a teljes rajzolat.
Ez a magyar embléma.
Az európai logóba a szív és a zöld ívek közötti területeket különböző,
az Eu-s országokra jellemző színekkel lehetne színezni,
a kereszt végeiből esetleg sárga fénysugarakat kibocsátani,
EU-ra jelelmző világos? kék hátteret mögé tenni…

A program fontos pillére a

közösség,

abban az értelemben, hogy tartós közösségeket a szeretet tud létrehozni,
összetartani. A szeretet közösségteremtő erő, a közösségnek gazdasági ereje is van.
A közösségek alapja a család. A családok megerősítése, támogatása kiemelt jelentőségű.
A szeretet forrása a Krisztusi szeretet. Keresztény Európát kívánunk működtetni.
Világnézetileg konzervatív a párt, toleránsan, nem kirekesztően, de határozottan.
A párttagságnak nem kötelező a vallásgyakorlás, elkötelezett hit, ha az egyéb célokkal egyetért,
de a párt prominenseinek, vezetőinek Krisztus szeretetéből táplálkozó,
szolgáló szeretetet megélő elkötelezett hívők a kívánatosak.

A párt választási párt lenne alapvetően, program alkotó műhelyekkel, kis tagsággal,
de széles mozgalmi háttérrel. A magántulajdon mellett hangsúlyos a

nevesített köztulajdon.

A köztulajdon keletkezését, hatékony, eredményes, jó működtetését
alapvetően fontosnak tartja.
A tulajdonnal kapcsolatos jogok elválasztásra kerülnek:
Kezelő/működtető, fizikai haszonélvező, gazdasági haszonélvező részekre.
A működtetési jog a leghatékonyabb működtetőt illeti, aki fizet a többi tulajdonos felé,
tulajdoni részarányuk szerint. A működtető nem választott, nem kinevezett és nem határozott idejű.
A működtetési jog addig illeti meg, amíg a leghatékonyabb működtetést garantálja, biztosítja, bizonyítja.

A Föld, természeti kincsei, éghajlati adottságai

kiemelt státusú köztulajdonban vannak.

Az élet jogán minden embernek, állatnak, növénynek egyenlő joga van az életéhez szükséges feltételekhez.
Aki magánhasználatra vesz a közösből, fizetni köteles. A kizárólagosságért fizetni kell.
A kiemelt státusú köztulajdon tulajdonosa szakrális szinten van.
Tulajdona elbitorolhatatlan, elidegeníthetetlen.
Mindenki részére biztosítja az egyenlő esélyű hozzáférést, rajta alapul a törvényes rend.
A jelenlegi állami struktúra problémái jól érezhetőek Magyarországon,
és a kicsit más dimenziójú Palesztinában a Gázai övezetben.
A horizontális széttagolás helyett a vertikális együttműködés lehet a megoldás.

Az állam szerepköreinek szétosztása,

átcsoportosítása során lenne egy
hivatalos, tulajdon nélküli koordináló, regisztráló, egységes adatbázisokat működtető állam,
és több, vallási, nyelvi, kulturális alapon szerveződő tulajdonos szervezet,
amelyek közül az állampolgárok választhatnának, illetve azon belül választhatóak lennének,
jobbító javaslataikkal segíthetnék a hatékonyabb működtetést.
A tulajdonos szervezetek működtetnék az oktatást, egészségügyet,
finanszíroznák a közszolgáltatásokat, kezelnék tagjaik tulajdonát, képviselnék érdekeiket.
A tulajdonos szervezetek vezetése nem választással,
hanem a leghatékonyabb működtetést ígérő licittel, a működtető teljeskörű
személyes anyagi felelősségével kerülne pozícióba.
Az állampolgárok az állandó lakhelyre való bejelentkezésükkel ,
és résztulajdonos szervezet választással részesülnek egyrészt a köztulajdonból ,
illetve rajtuk keresztül az önkormányzatok is támogatáshoz, erőforráshoz jutnak,
amely anyagi erő bizonyos hányada így a magasabb szintű önkormányzati szintekre is eljut.
Ezzel a felállással életerős autonómia alakulhat ki.
A tulajdonos szervezetek támogatottságuknak megfelelő számú küldöttje választja a végrehajtó hatalom vezetőjét,
aki kiválasztja a koordinációs szervezet vezetőit.
A törvényhozás tagjai a különböző szintű területi egységek közvetlenül választott vezetői.
A pártok a listán kapott szavazatok arányában kapnak támogatást.
Törvényelőkészítő munkájukat bizottságokban végzik, amelyért külön díjazásban nem részesülnek.
Személyenkénti többségi szavazással választott vezető gazdasági ügyekben nem dönthet.
Kötött szabályok szerint működő, vezetőség, irányítótestület nélküli,
köztulajdonosi hátterű pénzügyi alap kényszerfelvásárlási, tulajdonszerzési joggal bír,
az azonos tulajdoni hányad elvének biztosítása érdekében.

Perszonalitás, személyesség elve.
Szervezeti konstrukciók nem részesülhetnek a természetes személyekkel megegyező jogokban.
Minden tulajdonnak nevesítettnek kell lennie.

Egyház és gyülekezet megkülönböztetése, elválasztása.
A gyülekezet lehet tulajdonosi szervezet.
Több tulajdonosi szervezet közösen is működtethet intézményeket, illetve a részvétel,
felhasználás alapján szerződés szerinti térítést köteles fizetni más tulajdonosszervezet által fenntartott,
működtetett intézmény szolgáltatása után.
Az egyház az igehirdetés, hittanítás szolgálatát végzi, és ezzel a társadalom szakrális dimenzióját
feszíti ki. Az egyház a gyülekezeten kívül is kifejti tevékenységét.
Az egyház a gyülekezeti tag által irányítottan, illetve jogszabályok alapján számított
mértékben kap pénzt a tulajdonosi szervezettől/gyülekezettől.
Ezen kívül a gyülekezeti tag közvetlen támogatást is nyújthat az egyháznak
egyrészt önkéntesen, másrészt szolgáltatások igénybevétele alapján.

Tulajdonosi szervezet gazdálkodása.
Kitűzhető cél a teljes foglalkoztatás.
Közösségi tulajdonának gyarapítása egyéni adományok, felajánlások, vagyontárgyak,
cégek nevesítetten közös kezelésbe adásával, szövetkezéssel. Önkormányzatok,
állam tulajdonának közös kezelésbe adása választott képviselőkön keresztül.
Az egyéni cégek mellett közösségi vállalatrendszer is kialakítható.
A vállalatrendszer egy részről mint egy családi válallat nézne ki,
egységes adminisztrációval, számítógépes háttérrel,
belső elszámolást biztosító Ft-ra, Euro-ra váltható elektronikus pénz, bankkártya formájában.
A vállalatrendszer egy Rt-be tartozó, profilonként 1-1 több telephelyes, franchise rendszerben működő kft formájában.
A rendszeren belül bankkal, biztosítóval, oktatási, egészségügyi, kulturális,
rendvédelmi, ipari, mezőgazdasági kereskedelmi stb. szervezetekkel, szakszervezettel.
Mindez speciális, rugalmas, blokkszerű élethosszig tartó képzési és
foglalkoztatási rendszerrel.

Körmend, 2009. február 22.

Korábbi, kapcsolódó írások

Van-e kiút? (1989)
Elmélet (1989)