SZOLIDARITÁS
Keresztény Szociális Párt

SZOLIDARITÁS

Mitől keresztény?

A szeretet közösségépítő erő. A program a közösségeket próbálja
helyzetbe hozni. Az egyházak is lehetnek vagyonkezelők.

Mitől szociális?

Nem hagyja leszakadni a legszegényebbeket, elesettebbeket.
Védőhálót biztosít számukra.

A korrupció ellenszere

A gazdaság és politika elválasztása A közösségi tulajdon
Vagyonkezelők tulajdonában és működtetésében lenne. A vagyonkezelők
működtetik az oktatás és egészségügy intézményit és egyéb közintézményeket.
A vagyonkezelők tulajdonuk arányában választanák a kormányt.
Az állampolgárok bármikor választhatnak és változtathatnak vagyonkezelőt.
A parlamentnek törvényhozási és ellenőrzési szerepe maradna.
Tagjai a kistérségek választott vezetői lennének.
http://www.kormin.hu/gazdasag2010.html

Az állami, közösségi vagyonvesztés ellen

Közösségi tulajdon hatékony működtetése Liska Tibor
licitálásos vállalkozói modelljével. Ez a modell speciális PPP kostrukció.
Az uniós és állami, valamint egyéb közpénzek ebben a modellben működtetendők.
Szellemi köztulajdon megteremtése:
http://www.kormin.hu/elmelet2009.html

Az elszegényedés és népességfogyás ellen

Egyszerű, átlátható adórendszer Mindenki minden jövedelmének
10% saját számla, 40% közös alap, mindenkinek egyenlően szétosztva

Munkát mindenkinek

Állampolgári kötelezettségként élelem, ruha, lakhatás előállításban
és védelemben való részvétel, napi 2 órányi közmunkával.
Megváltása adott mennyiségű helyi pénz vásárlásával történhet.
Akár másfél millió munkahely megteremtése:
http://www.kormin.hu/ujmunka2010.html

Az állami vállalatrendszer helyett köztulajdonban álló holdingok, melyben
napi 4-2-2-1 órás a munkarend, amelynek órakereti rugalmasan
átcsoportosíthatóak.
4 óra főtevékenység, értékteremtésben való részvétel
betanított-, szak-, szellemi- vagy egyéb munkával.
2 óra önkéntes munka és 2 óra kreatív hobbi
tanulás, művészet, tudomány vagy sport területről.
1 óra önépítés, elmélyülés, spirituális tevékenység.

Kitörési lehetőség

A nemzetközi tudományiparba való aktívabb bekapcsolódás.
Ennek háttereként kell az oktatást, munkarendeket átszervezni.

A magyar föld

Egyedülálló lehetőségeket tartalmaz. Kiváló klimatikus és talajadottságok,
nagy édesvízkészlet. Ideális terep a biotermelésre, és a megújuló energia
használatára. A föld Liska modell szerint működtetve maradhat közösségi
tulajdonban. Egyenlő esélyekkel, a helyi közösség hasznára működtetheti
hazánkbeli és külföldi is.

Gyógyturizmus

Európa és a világ gyógyító, regeneráló helyévé kell válnunk. Adottságaink
jók hozzá. Csak hozzáférhetővé kell tennünk, és megteremteni a feltételeket
hozzá, pl. szakképzett személyzetben, vállalkozásokban.

2009. februári levél Európai Párt szükségességéről:
http://www.kormin.hu/solidarit.html

Településfejlesztés új módja:
http://www.kormin.hu/leader2009.html